parausti

parausti
2 paraũsti, -ia (pàrausia Pkr, Škn), pàrausė tr. 1. pakasinėti. | refl.: O gal jis tam ir nudaigojo Gaudėšių, kad galėtų pasirausti po našlės darželį? . 2. išknisti: Reikia dratą ažuvert [kiaulei], bo pàrausė pievą Dv. 3. refl. SD361, Sut prakasus landą, palįsti: Žiurkės pasìrausė po kamara i pragraužė grindis Kv. 4. rausiantis po apačia, išversti: Jis (kurmis) parausia daržoves ir šios nudžiūsta Blv. Pakabinsi ką ant stulpo, tat parausia stulpą, nuverčia ir pavagia, kas buvo pakabinta Blv. | Tada Nemunui jau lengviau buvo paraust ir patį kalną . | prk.: Atsiranda žmonių, kurie kartais parausia tuos nepriklausomybės pagrindus . 5. refl. palįsti: ^ Kad gausi per ausį ir po blynu pasirausi V605. Kai duosiu par ausį, tai po šūdu pasirausi Sln. Kad dėsiu par ausį, tujau po šūdo pasiraũsi Dr. 6. pakasti, įkasti: Ėmė vieną talentą, pàrausė jį žemėn DP390. Turtą ir apstą to pasaulio… bevelijo paraũst žemėje DP96. 7. palaidoti: Jeigu aš numiręs ir pàraustas, gali mane atgydyt DK44. Viešpatie, prileiskim (leisk man) pirm paraust tėvą manąjį DP512. 8. pastumti: Tus pelus paraus su visais grūdais į šalį Dr. 9. refl. tr. pasikišti: Vyrukas tyliai pasirausė skūrą po savim LTR(Šk). 10. refl. kiek pasigriozti, paieškoti: Ji, pasiraususi savo ryšuliuose, išėmė pyrago riekelę A.Vien. Jis pasirausė tarp savo daiktų ir ištraukė plokščią buteliuką . Pasirausiau po savo kišenes . \ rausti; antrausti; aprausti; atrausti; dasirausti; įrausti; išrausti; paišrausti; nurausti; parausti; perrausti; prarausti; prirausti; surausti; užrausti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • parausti — paraũsti vksm. Obeliẽs žiedo lapẽliai kiek paraũdo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • parausti — 1 paraũsti intr. 1. apsilieti raudona šviesa: Naktimis miškai griaudėjo šūviais, dangus parausdavo nuo gaisrų J.Balt. Dar saulutė netekėjo, jau paraudo viršūnėlės rš. 2. Sut pasidaryti raudonos spalvos: Obuoliai čia bematant parausta E.Miež.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parausti — 1. tr. sudildyti audžiant: Ar neparaudžiau, ar nepardaužiau misingio šaudyklėlę? Alk. 2. intr. greit parbėgti: Išsigandau griaustinio i paraudžiau namo Šln. austi; apausti; atausti; įausti; išausti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paraudimas — paraudìmas sm. (2) 1. → 1 parausti 2: Paraudimas vienok esti ne visame Nile lig pačiai jo įtakai SkvMoz7,20–21 (komentarai). 2. → 1 parausti 3: Odos paraudimas (rubor) gali būti pastovus rš. Procesas vienoj vietoj likviduojasi, kitoj atsiranda,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasirausimas — pasirausìmas sm. (2) 1. Sut → 2 parausti 2 (refl.). 2. → 2 parausti 10 (refl.): Tame varge niekas kitas nepagelbės, negut pasirausimas lietuvių mahabharate, būtent, pasakų rinkiniuose LTII89. rausimas; aprausimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pyktis — pỹktis dkt. Paraũsti iš pỹkčio …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antrausti — 2 antraũsti, ia (añtrausia), añtrausė (ž.) tr. užžerti, užpilti: Antrausti dar žemių, attiesant medį S.Dauk. rausti; antrausti; aprausti; atrausti; dasirausti; įrausti; išrausti; paišrausti; nurausti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apausti — tr. 1. išausti daugeliui, užtenkamai: Ana mumis apaudė ir išejo namie Grg. Bus laiko apausti, apsiūti vaikus Žem. | refl.: Jau apsiaudėm, galėsim dabar eit į laukus Gs. 2. Lk apmušti, apkulti: Apausk piemenį, kad neklauso Ll. ◊ su liežuviù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkaisti — 3 apkaĩsti intr.; R197 1. kiek pakaisti, apšilti: Kai pienas apkaista, nukelti nuo ugnies rš. 2. kiek įkaisti, apšilti (apie organizmus) nuo judėjimo, šilumos, alkoholio: Aš apkaitaũ bedirbdamas, t. y. apšilau J. Ir ranka apkaĩto bemušant Šts …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aprausti — 1 apraũsti žr. 1 išrausti: Štai apraudęs dėl kaltybių vaitoju SGI156. rausti; aprausti; įrausti; išrausti; nurausti; parausti; užrausti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”